Tuesday, 24 December 2013

Tawel Yw`r Nos/Silent Night - Janet Rees 
Tawel yw'r nos; sanctaidd yw'r nos; Cysgu'n bêr nae Bethl'em dlos; Mair a Joseff yn gwylio 'nghyd; Lesu'r baban bach yn ei grud Gwsg ei nefolaidd hun Tawel yw'r nos; sanctaidd yw'r nos; Beth yw'r gwawl sy'n yr wybren dlos? Gwêl y bugeiliaid engyl glân Clywant eiriau y nefol gân Ganwyd y Crist o'r Nef Tawel yw'r nos; sanctaidd yw'r nos; Mwyn yw'r gwynt ar waun a rhos Llif pob gras o wedd Mab Duw Dydd ein hiechydwriaeth yw Moliant drwy'r nef a'r llawr

Nadolig Llawen - Merry Christmas!

No comments:

Post a Comment